Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Chráněná území Ostravy

Na území statutárního města Ostravy se nachází chráněná území, která jsou chráněná podle zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a mají různý stupeň a kategorii ochrany. Těchto chráněných  území je dohromady dvanáct. Tři z těchto lokalit jsou zároveň zařazeny do soustavy chráněných lokality Natura 2000 jako Evropsky významné lokality. Těmi jsou Poodří, Děhylovský potok – Štěpán a Heřmanický rybník. Do území města zasahují také dvě ptačí oblasti. Jsou to z jihozápadu Ptačí oblast Poodří a ze severovýchodu Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší. Na území města stojí třicet tři památných stromů.

Nejvýznamnější a rozlohou největší chráněné území je severní část CHKO Poodří, která leží částečně na území města Ostravy. Zde jsou součástí CHKO Poodří tři maloplošná chráněná území. Těmi jsou Národní přírodní rezervace Polanská niva a dvě přírodní rezervace: Rezavka a Polanský les.

Mimo území CHKO Poodří se na území města Ostravy nachází Národní přírodní památka Landek a Přírodní rezervace Přemyšov. Dále zde můžete navštívit přírodní památky Turkov,  Heřmanický rybník, Kunčický bludný balvan, Porubský bludný balvan, Rovninské balvanyNa hranici města se ještě nachází rybník Štěpán, který je také přírodní rezervací.

Přehled chráněných území podle typu