Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PR Rezavka

Přírodní rezervace Rezavka se nachází v jižní části města Ostravy, v katastru městského obvodu Svinov. Území  Rezavky je od února 2017 připojeno k CHKO Poodří a je od této doby její součástí. Území PR Rezavka je tvořeno lužním lesem v okolí trvale zavodněného slepého ramena řeky Odry a rákosin Vrbenskéh rybníku. Vlivem těžby černého uhlí vznikla v severní oblasti území deprese, která je také trvale zatopená. Les je tvořen jilmovými doubravami a mokřadními olšinami.

PR RezavkaOblast Vrbenského rybníka je silně porostlá rákosinou, která je útočištěm pro vodní ptactvo. K jeho pozorování byla vybudována na břehu rybníku ptačí pozorovatelna, která je zároveň turistickým odpočívadlem.

Vedle flóry a fauny, které je obdobná s NPR Polanská niva zde roste také množství vzácných druhů hub. Mimo jiné můžete najít ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca), šťavnatku narudlou (Hygrophorus leucophaeus), bělochoroš jabloňový (Aurantioporus fissilis), ostropórku lužní (Oxyporus late-marginatus), pevník kaštanový (Lopharia spadicea) či bradavnatku Eutypa scoparia.


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rezavka