Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PP Heřmanický rybník

Přírodní památka Heřmanický rybník je tvořena soustavou pěti rybníků (Heřmanickým rybníkem, rybníky Nový stav, Lesník, Figura a Záblatským rybníkem). Leží v katastrálním území Heřmanic, Rychvaldu a Záblatí u Bohumína. Důvodem ochrany je výskyt chráněného obojživelníka čolka velkého (Triturus cristatus), který žije v tůních s bohatou vodní vegetací v okrajových partiích rybníků. Heřmnický rybník je zařazen do soustavy chráněných území Natura 2000 jako evropsky významná lokalita a zároveň je součástí Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší.

Typické jsou rozsáhlé porosty rákosin eutrofních stojatých vod a přilehlé, druhově chudé vlhké pcháčové louky.

Díky své poloze je soustava rybníků zimoviště a shromaždiště nejméně 250 ptačích druhů. Důvodem vyhlášení ptačí oblasti je ochrana bukáčka malého (Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a slavíka modráčka (Luscinia svecica).


Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heřmanický_rybník_(přírodní_památka)
https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/hermanicky-rybnik-36058/