Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PP Kunčický bludný balvan

Přírodní památku Kunčický bludný balvan najdete na Vratimovské ulici, v části Kunčice městského obvodu Slezská Ostrava. Důvodem ochany je největší bludný balvan v České republice. Pouze v rozměru délky osy jej předčí Porubský bludný balvan.

Bludný balvan pochází ze severní Evropy, pravděpodobně z oblasti dnešního středního Švédska nebo jižního Finska. Z těchto míst k nám  byl zanesen ledovcem pravděpodobně ve starších čtvrtohorách. Balvan má poměrně symetrický tvar o rozměrech 320 × 250 × 155 cm a váží 17,5 tuny. Balvan je tvořen horninami, které se na našem území nevykytují. Je tvořen žlutě-šedo-růžovým hrubozrným porfyrickým granitem, což je hornina žulového charakteru. V balvanu můžeme nalézt živce, plagioklas, křemen, biotit, magnetit, apatit a epidot.

Bezprostřední ohrožení této přírodní památky nehrozí. Negativní vliv může mít spadaný popílek z místních továren, proto plán péče zahrnuje šetrné čištění každých pět let, v případě potřeby častěji.


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kunčický_bludný_balvan
Autor obrázku: Petr Štefek