Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

NPP Landek

Národní přírodní památka Landek leží ve slezské části města Ostravy, v katastrálním území Koblova a Petřkovic, nad soutokem řek Odry a Ostravice. Důvodem ochrany jsou geologické výchozy a odkryvy a lesní porosty, které jsou v některých částech ponechány samovolnému vývoji.

Na úpatí kopce je, na části skalního defilé, opakovaně odstraňována náletová dřevinná vegetace. Důvodem je, aby zůstala patrná ukázka zvrásnění karbonských sedimetů s výchozy slojí. Vedle geologických objektů nalezneme v zalesněné části porosty dubové bučiny s exempláři staršími více než 150 let. Vedle dubu a buku zde najdeme příměs javorů, habrů, lip a ojedinělé jedle. Na strmých svazích najdeme až pralesovité zbytky. Bohužel zde nalezneme i porost invazivních druhů. Hojně se zde vyskytuje trnovník akát, dub červený a podél břehu řeky Odry se šíří expandující se porost křídlatky. Jediným chráněným druhem květeny je lilie zlatohlávek.

NPP LandekZ hmyzu byli na Landeku nalezeni například vzácní drabčíci, lesák rumělkový a někteří nosatci. Jižní strana kopce je zimovištěm ropuchy obecné (Bufo bufo) a jiných obojživelníků. Hnízdí zde lejsek bělokrký, strakapoud prostřední, datel černý žluva i žluny.


Zdroje:
http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=207
https://cs.wikipedia.org/wiki/Landek