Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PR Přemyšov

Přírodní rezervace Přemyšov se nachází na území města Ostravy, v katastru městské části Polanka nad Odrou. Značně členitý terén zachovalé terasy řeky Odry umožňuje na relativně malé ploše třiceti hektarů zastoupení širokého spektra biotopů.  Lužní les je  tvořen olšemi, duby, habry a lípami.  Les postupně přechází v mokřadní olšiny a ty dále v mokřady s rákosinami a rybník.

skokanZ chráněných rostlinných druhů zde nalezneme žebratku bahenní ( Hottonia palustris) rostoucí ve stálých tůních a kapradiník bažinný (Thelypteris palustris). Dále můžeme potkat bahničku bradavkatou, kosatec žlutý nebo kyčelnici žlaznatou. Hojně jsou zastoupeni blatouch a vraní oko. Na hladině rybníku najdeme chráněné kotvici plovoucí a leknín bílý.

Z ptáků zde hnízdí sluka lesní a hlahol severní. Kromě skokanů zde žijí také další chránění obojživeníci čolek obecný a rosnička zelená.


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Přemyšov