Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PP Porubský bludný balvan

Přírodní památku Porubský bludný balvan najdete na Vřesinské ulici v ostravském městském obvodě Poruba. Důvodem ochany je druhý největší bludný balvan s absolutně nejdelší osou v České republice. Větším je pouze Kunčický bludný balvan.

Balvan k nám  byl zanesen ledovcem v průběhu čtvrtohor ze Skandinávie, pravděpodobně ze středního Švédska. Balvan má hmotnost 10,8 tun a rozměry 320 x 170 x 120 centimetrů. Osa balvanu o délce 3,7 metrů je nejdelší osou bludného balvanu v České republice. Balvan je tvořen horninami, které se na našem území nevykytují. Je tvořen hrubozrnou porfyrickou žulou, můžeme zde pozorovat draselné živce, plagioklas, křemen, biotit, magnetit, apatit, titanit a  epidot.

Bezprostřední ohrožení této přírodní památky nehrozí. Přírodní památka se aktuálně nachází u frekventované komunikace, kde je vystaven silnému znečisťování. Dnes se svým vzhledem nijak zvlášť neliší od kamenů pocházejících z místních lomů. Přirozeně načervenalé zabarvení kamene je pod letitým nánosem špíny špatně patrné.


Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Porubský_bludný_balvan
http://neviditelnypes.lidovky.cz/priroda-porubsky-bludny-balvan-d33-/p_spolecnost.aspx?c=A100806_115721_p_spolecnost_wag
Tabulka vedle kamene
Autor obrázku: Ing. Jana Vajdová