Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PP Rovninské balvany

Přírodní památku Rovninské balvany najdete v areálu výstaviště Černá louka nedaleko centra města Ostravy, v  městském obvodu Moravská Ostrava. Důvodem ochany je soubor deseti bludných balvanů odkrytých v pískovně v Hlučíně–Rovninách. Z místa nálezu byly balvany na své nynější místo přemístěny v roce 1964.

Bludné balvany sem byly zaneseny pevninským ledovcem ve čtvrtohorách pravděpodobně ze středního Švédska. Největší ze skupiny deseti balvanů dosahují velikostí 190 x 115 x 100 centimetrů a 180 x 115 x 95 centimetrů.
Rovninské balvanyBalvany jsou tvořeny horninami, které se na našem území nevykytují. Převažuje žula (granit) s růžovými až rudě červenými draselnými živci, dále zde najdeme plagioklas, křemen, biotit a akcesorické minerály. U tří balvanů se projevuje usměrnění stavby , jedná se o tzv. synkinematické granity. Dva balvany tvoří migmatitická hornina odlišného charakteru. Větší z těchto dvou odlišných je tvořen růžovými živci, střídajícími se s tmavší hrubozrnnou horninou obsahující biotit. Menší z těchto dvou tvoří jemnozrnná hornina s páskováním růžové a nazelenale šedé barvy. Všechny balvany jsou na povrchu dost zvětralé.


Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovninské_balvany
http://lokality.geology.cz/d.pl?item=7&id=2349&Okres=OV&vyb=1&text=Lokality_v_okresu