Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PR Štěpán

Přírodní rezervace Štěpán se katastrálně nachází na území obcí Děhylov a Martinov ve Slezku. Území přírodní rezervace je současně zařazeno do soustavy chráněných území Natura 2000 jako součást Evropsky významné lokality Děhylovský potok – Štěpán. Dominantou přírodní rezervace je již neobhospodařovávaný stejnojmenný rybník, který leží v nivě řeky Opavy. Kolem rybníku najdeme mokřady s tůněmi a zbytky lužního lesa.

Na hladině rybníka se nachází společenstva s kotvicí plovoucí (Trapa natans), leknínem bělostným (Nymphaea candida) a kriticky ohroženou nepukalkou plovoucí (Salvinia natans). Na mokrých loukách kolem rybníku kvete prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

užovka a kotviceRybník poskytuje útočiště 160 druhům ptáků a deseti druhům obojživelníků. Z obojživelníků to jsou například skokan ostronosý (Rana arvalis) nebo čolek velký (Triturus cristatus). Z ptáku stojí za zmínku kriticky ohrožený vodouš rudonohý (Tringa totanus). Žijí zde také čtyři druhy plazů, jedním z nich je užovka podplamatá (Natrix tessellata).


Zdroj: Tabule NS PR Štěpán