Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

PP Turkov

Pařez

Přírodní památka Turkov se nachází v katastru města Ostravy, na rozhraní tří městských obvodů: Martinov, Poruba a Třebovice. Důvodem ochrany je poslední zachovalý fragment lužního lesa řeky Opavy na území města Ostravy. Povodeň v roce 1997 téměř zničila původní mokřadní olšiny, které v současnosti regenerují. Výraznými dominantami lesa jsou jilmy vazy (Ulmus laevis) a cca 200 let staré duby na bývalých hrázích rybníků.

Les Turkov

Z rostlin zde najdeme chráněnou dymnivku plnou (Corydalis solida) a měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva). Na území Turkova roste vedle flóry také řada vzácných druhů hub. Od roku 1995 zde bylo popsáno 343 druhů vyšších hub. Můžeme zde nalézt pstřeň dubový (Fistulina hepatica), suchohřib meruňkový (Xerocomus armeniacus), hlívu hnízdovitou (Phyllotopsis nidulans), lupenopórku červenožlutou (Phylloporus rhodoxanthus), hovník obnažený (Ascobolus denudatus) či bolinku mnohovýtrusou (Camarops polysperma).

Důležitým chráněným broukem této oblasti je páchník hnědý (Osmoderma eremita), který potřebuje ke svému vývoji dutiny starých žijících stromů. Z chráněných ptáků zde žijí žluva hajní (Oriolus oriolus), lejsek šedý (Muscicapa striata) či krahujec obecný (Accipiter nisus).

Sýkora koňadra

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turkov
http://www.turkov.cz/